naar de content

Bestel de wandelgids 'Koninklijke Weg'

Wilt u alle trajecten van de Koninklijke Weg bekijken? Wilt u de bijzondere route lopen? Bestel dan de wandelgids 'Koninklijke Weg', of een van de andere producten.
Klik hier om naar de bestelpagina te gaan.

Quote

Wandelen is gezond, laat mensen kennismaken met natuur en brengt mensen in contact met elkaar. Het valt toe te juichen als er routes beschikbaar zijn die geen obstakels bevatten voor mensen met een beperking. mr.dr. Jan.Peter Balkenende, premier ten tijde van de totstandkoming van de Koninklijke Weg

Paleis Noordeinde

Paleis Noordeinde

Tussen 1813 en 1940 was Paleis Noordeinde onafgebroken de woning van regerende Oranjevorsten. Zowel Prinses Wilhelmina als Juliana zijn hier geboren. Nadat de weduwe van stadhouder Willem van Oranje, Louise de Coligny, er aan het einde van de zestiende eeuw introk, hebben vele Oranjes er gewoond.

Het paleis, dat als bijnaam ´Het Oude Hof´ draagt, werd in 1533 gebouwd. Daarvoor stond er op dezelfde plek een middeleeuwse hofstede. Rond 1591 werd Noordeinde aangekocht door de Staten van Holland, die het aan Louise de Coligny ter beschikking stelden. Zij ging er met haar zoon Frederik Hendrik wonen. In 1609 werd het paleis officieel aan de Oranjes geschonken. Paleis Noordeinde is nu het werkpaleis van Koning Willem Alexander.

Direct links naast Paleis Noordeinde heeft Koning Willem Alexander met zijn vrouw Maxima gewoond tot hij verhuisde naar Wassenaar. Op het plein tegenover het paleis staat een bronzen beeld van Koningin Wilhelmina en vlak voor het paleis een standbeeld van Willem van Oranje te paard. Die laatste is er in 1845 neergezet in opdracht van Koning Willem II.

Paleis Noordeinde is in de loop der jaren geregeld verbouwd. Het huidige classicistische karakter is ontstaan in 1640, door toedoen van de beroemde architecten Jacob van Campen en Pieter Post. Het vertoont duidelijke overeenkomsten met het oude Franse Koninklijke Paleis te Parijs. In de 19e eeuw werden Gotische elementen toegevoegd aan Paleis Noordeinde, maar deze zijn in 1961 weer verwijderd. Door een hevige brand in 1948 werd het hoofdgebouw grotendeels verwoest, waarna een jarenlange restauratie plaatsvond.

Contact

Paleis Noordeinde

Noordeinde 64
2514 GK Den Haag

www.koninklijkhuis.nl/cont...

Bezoekadres
Noordeinde 64
2514 GK Den Haag

Bezienswaardigheden in deze regio