naar de content

Bestel de wandelgids 'Koninklijke Weg'

Wilt u alle trajecten van de Koninklijke Weg bekijken? Wilt u de bijzondere route lopen? Bestel dan de wandelgids 'Koninklijke Weg', of een van de andere producten.
Klik hier om naar de bestelpagina te gaan.

Quote

Wandelen is gezond, laat mensen kennismaken met natuur en brengt mensen in contact met elkaar. Het valt toe te juichen als er routes beschikbaar zijn die geen obstakels bevatten voor mensen met een beperking. mr.dr. Jan.Peter Balkenende, premier ten tijde van de totstandkoming van de Koninklijke Weg

Tips voor onderweg

De route en het gebruik van de wandelgids

De totale afstand van de Koninklijke Weg is afgerond op 170 kilometer en opgedeeld in 21 etappes die in lengte variëren van vijf tot vijftien kilometer. De beschrijving van elke etappe bestaat uit drie delen. Eerst krijgt u informatie over de startplaats en lengte van de route, vervolgens middels symbolen een overzicht van de mate van toegankelijkheid van horeca- en overnachtingadressen en tot slot het openbaar vervoer. Dan volgt de eigenlijke routebeschrijving. De route is beschreven in 81 routeonderdelen, van west naar oost (oplopend genummerd) en daarna van oost naar west (aflopend genummerd). De meters die in deze routeonderdelen tussen haakjes staan, zijn telkens het totaal van dat routeonderdeel. Daarna volgt de gebiedsbeschrijving. Hierin wijzen wij u kort op datgene wat u onderweg tegenkomt.

Neem vooraf contact op

Bent u van plan ergens te overnachten? Neem dan altijd vooraf telefonisch contact op om te overleggen over de mogelijkheden. Boekingen via hotelsites op internet geven geen garantie dat de voor u nodige voorzieningen ook echt beschikbaar zijn.

Route en etappes

De afstanden zijn telkens zo nauwkeurig mogelijk gemeten. Toch kunnen er kleine verschillen zijn ontstaan. De totale afstand is afgerond op 170 kilometer tussen Paleis Noordeinde en Paleis Het Loo. In Den Haag komt daar 1,5 kilometer bij naar het station en in Apeldoorn is dat 3,2 kilometer. Totaal afgerond dus 175 kilometer. Op de kaarten in de wandelgids is de route oranje gemarkeerd. Niet alle kaarten hebben dezelfde schaalverdeling; let daarom op het gegeven aantal kilometers.

Een tip: google op 'maps' en klik ook even op 'satelliet'; de luchtfoto geeft aardige extra informatie.

Alternatieven

Omdat een gemeente onderhoudswerkzaamheden moet plegen of om andere redenen zijn enkele alternatieven opgenomen. Deze zijn op de kaart gestippeld aangegeven en kunnen op de website worden opgezocht en in de vorm van een schematische beschrijving worden uitgeprint.

Aanduidingen langs de route

ANWB-paddenstoelen en -richtingwijzers worden aangegeven met Ystreepjenummer, bijvoorbeeld: Y-171048. De ANWB werkt in de komende jaren aan de verbetering van bewegwijzering van wandel- en fietsroutes. Daarbij kunnen paddenstoelen vervangen worden door nieuwe paddenstoelen of door fietspalen/-wegwijzers. Indien dit ook op de Koninklijke Weg gebeurt, zullen we trachten dit op de website te vermelden en bij een nieuwe druk van de gids aan te passen.

Markering

De route is gemarkeerd met stickers; voorzien van het logo van de Koninklijke Weg.

De markering is aangebracht langs de route van Paleis Noordeinde tot Paleis Het Loo. De markering is aangebracht op een hoogte van 1.50 meter. Omwille van veilig lopen/rollen is de markering binnen de bebouwde kom rechts aangebracht en buiten de bebouwde kom links aangebracht. De routes van de stations naar de eerste etappes zijn opgenomen in twee routebeschrijvingen; de proloog en de finale.

Beheer van de route

De routes zijn met zorg gemarkeerd, beschreven, gecontroleerd en in kaart gebracht, maar fouten blijven mogelijk. Situaties kunnen zich wijzigen, waardoor de kaartjes en de routebeschrijvingen niet meer kloppen met de werkelijkheid. Mocht u tijdens de wandelingen onjuistheden constateren, dan zien we uw op- en aanmerkingen daarover graag tegemoet via de website. Twintig vrijwilligers staan garant voor de controle en het beheer van de Koninklijke Weg.

Verkeer en risico

De route wordt gevolgd op eigen risico. Geadviseerd wordt om met opvallende kleding op pad te gaan. Bij rolstoelgebruikers wordt een signaalvlag aanbevolen. Hoewel wegen met autoverkeer zoveel mogelijk vermeden zijn, komen er stukken voor, waar extra voorzichtigheid geboden is. Geadviseerd wordt om die gedeelten in de spits te mijden. Er zijn enkele pittige hellingen. Met name de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Maarssen, bij Austerlitz op de Utrechtse Heuvelrug en voor en na Hoog Soeren.

Geadviseerd wordt om als rolstoelgebruiker hier met een wandelmaat op pad te gaan en bij afdalingen de snelheid onder controle te houden.

Openbaar vervoer

Ook de mogelijkheden voor openbaar vervoer zijn medebepalend geweest bij de vaststelling van de route. Op de kaarten zijn de stations aangegeven die toegankelijk zijn. Voor 2030 moeten alle stations toegankelijk zijn. Tevens zijn de meest voor de hand liggende bushalteplaatsen vermeld. Voor 2010 moet het busvervoer volledig toegankelijk zijn. Met de gemeenten en provincies zijn we in overleg om te zorgen dat de gemarkeerde halteplekken allemaal toegankelijk zijn. Voor zover dat nog niet het geval is, worden ze op de website genoemd.

Bussen en treinen 

Alle bussen en bushaltes moeten in 2010 in heel Nederland toegankelijk zijn. Op de Koninklijke Weg willen we dat graag eerder in orde hebben. Voor zover bekend moeten de halteperrons bij de volgende routenummers nog opgehoogd worden tot 18 cm. zodat de haltes toegankelijk zijn voor gebruikers van elk type rolstoel. Nu zijn de volgende routenummers, met 12 cm. hoogte, nog niet toegenakelijk voor elk type rolstoel: 28, 30, 40, 42, 46, 48. 52, 54, 60, 72 en 73.

We wijzen op de andere bushaltes en met name op de toegankelijke stations: Den Haag, Zoetermeer/Leyens, Boskoop (naar Gouda, niet alle perrons toegankelijk), Bodegraven, Woerden, Baarn (perron 1 naar Utrecht), Barneveld en Apeldoorn

Telefoonnummers en internetadressen voor verdere informatie

Overzichtskaart de koninklijke weg