naar de content

Laatste wijzigingen

Bestel de wandelgids 'Koninklijke Weg'

Wilt u alle trajecten van de Koninklijke Weg bekijken? Wilt u de bijzondere route lopen? Bestel dan de wandelgids 'Koninklijke Weg', of een van de andere producten.
Klik hier om naar de bestelpagina te gaan.

Quote

Wie van breed gekroonde beuken houdt, groene dennenbossen en paarse heidevelden; wie bekoorlijke beekjes wil zien en blonde rogge op de akker, die moet van de grens met Utrecht over de Vale Ouwe naar Paleis Het Loo wandelen. En wie daarbij op zoek is naar een passend wandelliedje, die zou even aan het Gelders volkslied kunnen denken. Ik wens u veel wandelplezier op de Veluwe toe. Clemens Cornielje, commissaris van de Koningin in de provincie Gelderland

14. Huis ter Heide-Den Treek; 9,5 kilometer

Huis ter Heide 

Huis ter Heide was lange tijd vooral bekend van station Huis ter Heide, het treinstationnetje en tevens sigarenwinkeltje aan het spoortraject Bilthoven-Zeist. De spoorlijn werd echter in 1941 gesloten en is na de Tweede Wereldoorlog alleen nog gebruikt voor goederenvervoer. Momenteel is er een restaurant in het gebouw gevestigd. Ten westen van Huis ter Heide ligt Bosch en Duin. Hier zijn rond 1900 veel vakantiehuizen gebouwd door rijke kooplieden uit de stad, herkenbaar aan de klassieke bouwstijl en het vele hout dat werd gebruikt. Aan de Baarnseweg bevindt zich het landgoed De Horst, waar Willem Oltmans opgroeide.

Zeist 

De grote trekpleister in Zeist is Slot Zeist, dat eind zeventiende eeuw werd gebouwd voor de kleinzoon van prins Maurits. Door de vestiging van het Slot wordt Zeist ook wel de Slotstad genoemd. De architect van het huis was Jacob Roman, die ook Paleis het Loo ontwierp. Het slot is omgeven door een Engelse tuin. Tegenwoordig worden er in Slot Zeist regelmatig exposities gehouden van moderne kunstenaars. Ook indrukwekkend zijn de enorme gebouwen aan het Broederplein en het Zusterplein, in de achttiende eeuw gesticht door de Evangelische Broedergemeente. Verder kent Zeist drie oude kastelen: Huis te Zeist, Kersbergen en Blikkenburg.

Utrechtse Heuvelrug  en Gelderse Vallei  

De Utrechtse Heuvelrug is een stuwwal, ontstaan in de voorlaatste ijstijd. Vóór die ijstijd konden de Rijn en de Maas vrij naar het noorden stromen. De rivieren hadden hierbij dikke lagen fijn- en grofzand afgezet. In de ijstijd schoof vanaf de poolkap een grote gletsjer zuidwaarts. Deze ijslob schoof de lagen grof en fijn zand voor zich uit, en uiteindelijk omhoog, met de heuvelrug als gevolg. Net zoals in de bergen staan nu aardlagen scheef of zelfs verticaal. Zo heeft het ene stuk van een wandelpad soms veel grind en het andere stuk niet. U bevindt zich dan op de zijkant van die aardlagen.

De Utrechtse Heuvelrug loopt van Rhenen in het zuiden tot aan Huizen aan het Gooimeer. De contouren van de heuvel zijn overal duidelijk te zien. De Utrechtse Heuvelrug heeft meerdere toppen boven de 50 meter. Het hoogste punt is de Amerongse Berg met 68 meter boven zeeniveau. De totale oppervlakte is ongeveer 23.000 hectare. Daarmee is het na de Veluwe het grootste bosgebied van Nederland. De vegetatie bestaat uit veel bos, een aantal heidegebieden en enkele stuifzanden. Het zuidelijke deel van de heuvel is in 2003 een nationaal park geworden: Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

Dieren

Ondanks de vele wegen die de Utrechtse Heuvelrug doorkruisen en omringen, komen er veel dieren voor in het Nationaal Park. Het grootste zoogdier dat er leeft is de ree. De stand is behoorlijk hoog: zo'n vijf tot tien reeën per honderd hectare. Van de roofdieren komt de vos het meest voor. De das leidt een meer verborgen leven, maar er zijn wel enkele burchten in het gebied gevonden. In de boomtoppen zijn de eekhoorn en de zeldzame boommarter te vinden. Verder kunt u de bunzing, wezel of hermelijn tegenkomen. Een groep die zich makkelijker laat zien zijn de vogels. Er broeden meer dan 100 vogelsoorten in het Nationaal Park. De meest zeldzame soorten komen voor bij het water. Op en langs de vennen van het Leersumse Veld broeden onder andere de geoorde fuut, de dodaars, de blauwborst, geelgors en wintertaling. Bij kasteel Amerongen ligt de Amerongse Bovenpolder, waar met graafwerk een zogenaamd kwelmoeras gemaakt. Zuiver water uit de stuwwal komt daar naar boven. Hier kunt u bijzondere vogelsoorten zien als de lepelaar, watersnip, zomertaling, tureluur, waterral, porseleinhoen, kleine plevier en grote aantallen kluten. Ook de visarend, de kwartelkoning en zeer recent ook het woudaapje zijn er gesignaleerd.

Gelderse Vallei

Tussen de hoger gelegen Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe ligt de Gelderse Vallei. Het gebied ligt voor een derde in de provincie Utrecht en voor tweederde in de provincie Gelderland. Het relatief laag gelegen gebied heeft een nat karakter. Delen van het gebied zijn in vroegere tijden een moeras geweest. Vooral in het Binnenveld tussen Ede, Wageningen, Rhenen en Veenendaal zijn hier nog sporen van te vinden. In veel plaatsnamen is deze historie ook terug te vinden, zoals Veenendaal, Ederveen en Nijkerkerveen. Het landschap kent een afwisseling tussen vooral grasland en kleine bos- en heidegebieden.

Een van de trekpleisters van de Gelderse Vallei is het kasteel Oldenaller bij Nijkerk, dat in 1655 werd gebouwd in opdracht van Johan van Wijnbergen. Het landgoed rond het slot is een afwisselend landgoed met bos, natte heidevelden, boerderijen en landbouwgronden. In het gebied huist ook een kolonie reigers van ongeveer honderd paar.

Het traject in kaart gebracht


Bezienswaardigheden

Horecavoorzieningen

Ervaringen van de lopers

Er zijn momenteel nog geen ervaringen geplaats over deze route, u kunt de eerste zijn.

Om uw ervaringen te kunnen delen, dien je je in te schrijven. Als je al lid bent, dan kun je linksboven inloggen.

Overzichtskaart de koninklijke weg